VEDTEKTER

Vedtekter for Plutten familiebarnehage        

 

 

 1. EIERFORHOLD

Ordning/organisering

 

Plutten familiebarnehage, beliggende i Lahelldammen 8, er en privateid familiebarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Familiebarnehagen er godkjent for inntil 10 plasser av Lier Kommune.

 

Familiebarnehagens eierform er:

DA, delt ansvar


Eierens navn og adresse er:          

Bente Skinlo                                       
Lahelldammen 21 B

3427 Lier

 

 1. Formål

           Familiebarnehagen drives etter Lov om barnehager § 1.

 

 1. Bemanning

Førskolelærer er ansatt ut fra 1 time og 15 min. pr. barn med full plass pr. uke.

Eier jobber i hele åpningstiden.

Dette tilsvarer krav om daglig bemanning pr. gruppe à 4-5 barn.

Familiebarnehagen har vikarordning ved syke- og annet fravær.

 

 1. Åpningstider

Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 07.30 til 16.30 ukens fem første dager, 11 måneder i året. Familiebarnehagen har feriestengt i hele juli. Familiebarnehagen har også stengt i romjulen og de tre første dagene i påskeuka, samt inntil 5 planleggingsdager i året.

 

 1. OPPTAK

Eier foretar opptak i.h.h.t. regler i Lov om barnehager.

 

Vi vil ved opptak vurdere alder og kjønn for å få en best mulig sammensatt barnegruppe.

   

 

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Når barnet har fått plass, beholdes denne til de sier opp, eller til august det året de fyller 6 år.

Oppsigelsesfristen er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned, dvs. hvis plassen sies opp midt i måneden, må det betales for oppsigelsesmåneden og de 2 neste månedene (såfremt ikke et annet barn overtar plassen umiddelbart).

Det er ønskelig at foreldre som skal si opp en plass etter et barnehageår, gjør dette så tidlig som mulig, helst før mai.

Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsesfristen fra eier til foreldre.

Det samme er tilfelle dersom familiebarnehagen opphører / stenges.

 

 

 

 1. Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder.

Følgende satser gjelder fra 01.01.2010:

 

Pr. barn:                           kr.     1750,-

Kostpenger pr. mnd.:       kr.       300,-

Bet. for bleier pr. mnd.:   kr.         50,-
Bet. for tur pr. mnd.:        kr.         50,-

Totalt pr. mnd.:                kr.    2.150,-

 

 1. KONTANTSTØTTEORDNINGEN

Barnehagen får støtte fra staten, noe som gjør foreldrebetalingen rimelig.

Da vi ikke harv delte plasser bortfaller kontantstøtten

 

 1. FAMILIEBARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL

Følgende innendørsareal/rom er godkjent til bruk for familiebarnehagen:

Hele huset er godkjent for bruk av barnehagen.  

Ute disponerer familiebarnehagen avstengt gate, hagen og kommunal lekeplass samt en liten skog med klatretrær.

 

 1. FAMILIEBARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Jfr. Lov om barnehager § 4. Foreldrerådet velger 1 representant m/ vara-medlem til samarbeidsutvalget for et barnehageår ad gangen. Førskolelærer og eier er faste representanter. Eieren velger selv om hun vil være representert.

 

 1. ÅRSPLAN

Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen. Samarbeidsutvalget deltar i evaluering og innspill. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av ”Rammeplan for barnehager”.

 

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen. Kopi sendes kommunen innen 2 måneder etter driftstart hver høst, eller ved endring.

 

 1. HELSE OG HELSETILSYN

Familiebarnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster.

 

 1. FORSIKRING

Vi tegner felles forsikring på alle barna i barnehagen.

 

 1. INTERNKONTROLL

Familiebarnehagen skal ha en tilfredsstillende internkontroll for helse, miljø og sikkerhet.

 

 

 

 1. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Familiebarnehagen skal, i.h.h.t. Lov om barnehager §§ 21-23, følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til Sosial- og Barnevernstjenesten.

 

 

 

 1. VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eieren. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at eierforhold, hjemmet eller andre forhold endres.

 

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes til kommunen og fylkesmannen, og til barns foreldre i forbindelse med opptak.

 

 

 

 1. SPESIELLE FORHOLD

Da familiebarnehagene ligger i et boligstrøk med mange barn, er det veldig viktig at alle overholder fartsgrensen.

Dette vil si at man kan kjøre i 30 km/t, men grunnet alle småbarna og stedvis dårlig oversikt, oppfordrer vi alle til å kjøre i maksimalt 20 km/t.

Reduser farten ytterligere ved forbikjøring av barn.

 

Brudd på fartsgrensen ser vi alvorlig på, da en overholdelse av denne er viktig både på grunn av barna, og for naboenes toleranse!

 

Ved gjentatt overtredelse og klage fra naboer vil vi vurdere oppsigelse av kontrakten.

 

All stans av biler ved levering og henting skal skje i veikanten, rett utenfor barnehagens eiendom. Det er skal være god plass til forbikjøring.

 


 

 

  Lier 01.01 2014

 

 

  Bente Skinlo

  Marianne Skinlo Kløvning

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.09 | 12:03

Vil på det varmeste anbefale denne barnehagen. Vi har en datter som går i bhg der. Bente og Marianne er to engasjerte damer, som genuint bryr seg om barna.

...
26.08 | 16:35

We love you guys!! both of you (Bente and Marianne) are such good people with so much positive energy. My daughter enjoys herself and feels safe with you.

...
20.01 | 09:54

Beklager, men jeg ser at siden som heter "Kontakt oss" ligger innunder Gjestebok. Der er både e-post og telefonnr. Jeg skal endre dette med en gang

...
14.12 | 23:43

Hei, hvor finner jeg mail adressen og telefon nummeret deres her? Mvh Kjell

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE